Апелляциялық комиссия білім беру ұйымдарының Аккредиттеу кеңесі қабылдаған институционалдық немесе бағдарламалық аккредиттеу туралы шешімдеріне шағымдарын қарайды. Апелляциялық комиссия шағым бойынша осы Ережеге сәйкес шешім қабылдайды. Комиссия үш жыл мерзімге құрылады және үш адамнан тұрады.

Комиссияның дербес құрамы, комиссия төрағасы, хатшы және комиссия мүшелері KAZSEE Президентінің бұйрығымен бекітіледі. Төраға комиссия мүшелерінің арасынан дауыс беру арқылы сайланады. Әр топ мүшесі апелляциялық комиссияға қатысуға жазбаша келісім беруі керек. Комиссияның құрамын өзгерту осы құжатта көзделген талаптарды сақтай отырып жүзеге асырылады. Бұл ретте Комиссияның жаңа мүшесінің өкілеттік мерзімі осы Комиссияның өкілеттік мерзімімен шектеледі.

Комиссия отырыстары апелляциялық құжаттардың түсуіне қарай өткізіледі. Комиссия мүшелеріне Комиссия отырысын өткізу күні, уақыты мен орны төраға айқындайтын отырыс өткізілгенге дейін күнтізбелік жеті күннен кешіктірілмей хабарланады. Комиссия отырысы хатшыны қоспағанда, кемінде үш адам қатысқан жағдайда заңды болып табылады. Комиссияның шешімі, егер отырысқа қатысқандардың жартысынан көбі оны жақтап дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі.

Апелляциялық комиссия білім беру ұйымдарынан Алматы қаласы, шағын аудан мекенжайы бойынша KAZSEE Президентінің атына білім беру ұйымы басшысының қолы қойылған ресми бланкіде жазбаша нысанда келіп түскен өтініштерді қарайды. Көктем 3, 24 корпус. Барлық апелляциялық істерді апелляциялық комиссия мұқият қарайды, олар бойынша жедел шешім қабылданады.