Әбжаппаров Әбдімүтәліп Әбжаппарұлы
Әбжаппаров Әбдімүтәліп Әбжаппарұлы
Президент
Шайкенов Барлық Аманғалиұлы
Шайкенов Барлық Аманғалиұлы
Вице – президент
Салқараев Жақсылық Қосақбайұлы
Басқарушы директор
Сагидолда Ерулан
Стратегиялық даму және сыртқы байланыстар жөніндегі директор